2023/24 Long Valley Lacrosse Board Members:

 • David Janke – President – President@LongValleyLax.com
 • Mark Grilo – Vice President
 • Aimee Perhacs – Secretary
 • TBD – Treasurer
 • David Janke – Boys Program Coordinator
 • Amy Grilo – Girls Program Coordinator
 • Charles Gallo – Trustee
 • Mike Scherr – Trustee
 • Taryn Mansolino – Trustee
 • Mike Speicher – Trustee
 • Traci Buchanan – Trustee